eco systems logo fremtiden starter nu LED belysning til vej hjem kontor haller hallen

Logo af HG Lights (R) TrademarkDen innovative hygiejne overfladebehandling forbedrer luften i rummet

Intelligent belysning som HG-Lights® er coated med en fotokatalytisk overfladebehandling bestående af bland andet titandioxid (TiO2). Den innovative belægning er i stand til at aktivere atmosfærens ilt og derved effektivt nedbryde uønskede bakterier, vira og ubehagelige lugtgener.

 

HG-Lights® er testet og certificeret af anerkendte testinstitutter over hele verden. Overflade belægningens

holdbarhed er næsten ubegrænset, og en større behandlet overflade er lig med en bedre og mere effektiv virkning af produktet.

 

Læs mere om funktionsprincippet, anvendelses mulighederne og de innovative teknologiske effektivitetsfordele herunder:

 

Fordele:

Nedbryder lugtmolekyler

Nedbryder virus, kim og bakterier

Langvarig antibakteriel virkning

Miljøvenlig, økologisk og økonomisk

Funktion

Princippet i Titandioxid og fotokatalyse.

I TitanProtect® og HG-Lights® produkter, bruges Titandioxid(TiO2), der er fotokatalytisk aktiv. Det betyder at belægningen, når den udsættes for lys er i stand til at reaktiviere ilt molekyler i den omgivende luft.

 

Disse ilt molekyler nedbryder alle organiske forbindelser såsom vira, kim og bakterier. Fjerner også lugtgener som cigaretrøg, olie og fedtstoffer samt uønskede eller farlige gasarter (almindelig lugt, formaldehyd og andre VOC'er *(flygtige organiske forbindelser). Inden for kemien kaldes det for oxidation eller kold forbrænding.

 

Effekten af lys og ilt

Forudsætningen for fotokatalyse er UV-lys. Her er vores HG-Lights® højteknologiske led-armaturer lige så vigtige, som det naturlige dagslys.

 

 

Til rensning af luften, er det særdeles effektivt at forsegle og coate armaturernes overflade. For at HG-Lights løsningen virker optimalt, er det yderst vigtigt, at man anvender den rigtige lysstyrke og kelvingrader, for at få den optimale effekt overfor vira og bakterier m.m. HG-Lights® har kun brug for meget små mængder af CO2 og H2O, for at nedbryde vira og bakterier effektivt i alle rum og omgivelser.

Effektivitet

Et eksempel fra hverdagen

Et led-armatur coated med TitanProtect® og HG-Lights® behøver kun 75 minutter for at nedbryde røgen fra en cigaret og omdanne røgen til kuldioxid, vand og harmløse nitrater.

 

HG-Lights® (LED-Flatlight 600x600, 4000 lm)

 

Sammenligning af forskellige luftrensnings teknikker

I modsætning til mange andre hygiejne filtre og luftrensnings teknikker, er armaturer coatet med TitanProtect® yderst effektive indenfor alle anvendelsesområder. Alle virksomheder har behov for et renere og sundere indeklima, og det opfattes positivt af både personalet og kunderne.

+ effektiv
++ mere effektiv
+++ meget effektiv

Forklaring:
HEPA: High Efficiency Particulate Air Filters
ES: Elektrostatisk
UV: Ultraviolet lys
VOC: flygtige organiske stoffer (Volatile Organic Compounds)

HG Lights anvendelsesmuligheder

HG Lights® hygiejne belysning forbedrer indeklimaet!

På grund af sine lugt-neutraliserende og antimikrobielle egenskaber, anvendes HG-Lights® allerede i dag med stor succes indenfor forskellige erhverv som fødevareindustri, ældrepleje og sunhedssektoren.

 

Hospitaler

 

 

Den usynlige smitte – multiresistente bakterier (MRSA,VRE og CPE)

Der var på danske hospitaler i 2014 en stor stigning i antallet af patienter, som fik infektioner gennem vira og multiresistente bakterier, som VRE og CPE. Det viser årets DANMAP rapport fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

 

Dødsfald på grund af infektioner på danske hospitaler er stigende, og der dør flere mennesker på grund af vira og bakterier, end i trafikken. Antallet af patienter med MRSA ( Methicillinresistenter Staphylococcus aureus) infektion i forbindelse med en medicinsk behandling, er steget drastisk gennem de senere år.

 

HG-Lights® renser luften for skadelige vira og bakterier. Uafhængige tests og certifikater bekræfter blandt andet den vedvarende reduktion af MRSA på det overfladebehandlede LED-armatur.

Patientstuer

Patientstuer, operation og intensivafdelinger

Der er ingen andre steder på hospitalet der er vigtigere at beskytte mod bakterier og urenheder, end operationsstuer. Tilstedeværelse af virus og bakterier er en evig trussel, for allerede i forvejen svækkede patienter.

 

Det skal hermed nævnes, at alle vores armaturer er forsynet med høje sikkerheds og hygiejnestandarder. For let og hygiejnisk rengøring anbefales IP54 eller IP65. IP65 armaturer er beskyttet mod støv og bakterier, og kun partikler med en partikelstørrelse på mindre end en mikron kan trænge ind i armaturet.

Krav til ekstra beskyttelse af armaturet er især nødvendigt, da vægge og lofter af hygiejniske grunde skal behandles med desinficerende rengøringsmidler.

Typiske anvendelsesområder:

• Patientstue/ venteværelse

• Hygiejne og sterile områder

• Operations- og intensivafdelinger

• Behandlingsrum

• Terapi rum

Døgnrytmelys

Døgnrytmelys - fremtidens lys til patienten

Indirekte belysning med varmt hvidt lys, er særdeles velegnet til en behagelig og hjemlig atmosfære i patientstuer. Indirekte lys gør rummet større, virker afslappende og foretrækkes derfor normalt af patienterne. På grund af de forskellige krav til patientstuen, skal alle lys kunne tændes separat.

 

Den rigtige belysning bør altid nemt kunne vælges ved et let tryk på en kontakt eller fjernbetjening. De forskellige funktioner er gemt i et kontrolsystem, som man let kan betjene - alt efter situationen.

 

Udover det funktionelle lys, benyttes der også døgnrytmelys på fremtidens hospitaler. Lyset tilpasser sig døgnrytmen hos mennesker gennem lysintensitet og farve. Det øger derved patientens naturlige vågne og hvile faser. Lyset sikrer samtidig en god nats søvn og fremmer bedring og helbredelsesprocessen for patienterne.

Light Care læs mere…..

Intermediate Care

Større ændringer i sundhedssektoren førte for flere år siden til en ny type plejeform: ”Intermediate Care” er både en sygeafdeling og intensivafdeling som kræver en effektiv, hygiejnisk og fleksibel belysning. Behovet for overvågning af patienter i ”intermediate care” er betydeligt større end i normale sygeafdelinger.

 

For belysningen gælder de standarder som for de normale senge værelser: I henhold til DIN 5035-3 er det på behandlings niveau fra 300 til 1.000 lux for mere omfattende undersøgelser. Endnu bedre farvegengivelse
(> RA 90), er meget vigtigt for diagnosticeringen ved en omfattende pleje og overvågning, som altid er forbundet med livstruende krisesituationer.

Operationsstuer

 

Operationsstuer og kirurgi

For at opnå en optimal belysning, er rummet opdelt i tre forskellige zoner. Det lyseste område i rummet er det kirurgiske område, her kræves normalt 40.000-160.000 lux.

 

Det vigtigste er farvegengivelsen i hele rummet, men især i operations området. Et farvegengivelsesindeks på RA 90 eller højere er påkrævet her, for at kirurgen kan skelne sikkert mellem forskellige typer af væv. For at hjælpe patienten bedst muligt i den vanskelige periode før og efter operationen, er døgnrytmelys særdeles velegnet. Gennem de dynamiske ændringer i lysets farve og intensitet, skabes en rum-atmosfære som har en positiv og beroligende virkning på patienten.

 

I bedringsperioden efter operationen anvendes ofte varmt hvidt lys. Når patienten er vågen, kan biologisk aktive lys hjælpe den enkelte patient under hele opvågningensfasen.

Ældreplejen

 

Anvendelsesområder i ældreplejen

HG-Lights® til pleje og ældrepleje m.m.

 

Effektiv beskyttelse til beboer og personale

Hvor mennesker er i behandling og pleje, er det vigtigt at man sørger for et godt og sundt inde-miljø for både beboerne og plejepersonalet. Den ældre generation er særlig modtagelig overfor virus og infektioner. Virus og andre bakterier overføres typisk gennem berøring og kontakt med huden, eller i form af bittesmå dråber som cirkulerer gennem luften i lokalerne.

 

Ofte er der problemer med dårlig luft og lugt. Udluftningsmuligheder gennem åbne vinduer er ikke særlig hensigtsmæssig hvor ældre og demente opholder sig. HG-Lights® er den perfekte løsning til alle områder af dårlig og forurenet luft indenfor ældreplejen.

 

Anvendelsesmuligheder:

• Beboerens lejlighed/bolig

• Fælles rum/”urene rum” (tøjvask)

• Terapi rum

• Besøgs rum

• Rygerum

Belysning i ældreplejen

 

Lys i ældreplejen

På grund af vores stigende befolkningstal og øgede gennemsnitsalder, lider flere og flere mennesker af aldersrelaterede sygdomme. Omkring 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom, hvilket medfører, at begreberne Alzheimers sygdom og demens undertiden anvendes synonymt.

 

Som en del af et moderne og ansvarsbevidst sundhedssystem, bliver plejeinstitutionens rolle betydeligt vigtigere i fremtiden. Det gælder for både beboer og midlertidige patienter, som er i aflastning på de danske plejehjem.

Terapilys

 

Lys som en terapeutisk løsning

Kravene til belysning, samt det rigtige belysningskoncept er yderst vigtigt i forhold til ældreplejen. Mange ældre har nedsat syn, hvilket øger behovet for bedre belysning. Samtidig kan den dynamiske lysstyring med RGB lys, betyde bedre humør og velbefindende hos de ældre.

 

De vigtigste faktorer for dette er:

• Korrekt dosering af lyset - forbedrer den biologiske effekt for mennesker.

• Overfladeeksponering - Lyset skal, hvis det er muligt, spredes over en større overflade, svarende til
   "himlen" i dagtimerne.

• Belysningens retning skal vælges således, at døgnrytmelyset kommer både foran og ovenfra, i forhold til
   de personer der opholder sig i lokalet. En dagslys lignende farvetemperatur, som især indeholder et
   biologisk blåt lys.

• En manuel eller fulddynamisk justering af farvetemperatur og lysintensitet, i overensstemmelse med
   dagslyset forløb – også kaldet døgnrytmelys.

Light Care læs mere…..

Ren luft

Luftrensning og fjernelse af dårlig lugt

I ældreplejen er der ofte ubehagelige lugte og forurening, især på toiletter, fælles opholdsrum,
køkken og rygeområder.

I disse områder er HG Lights den helt rigtige løsning, da lyset fuldstændig fjerner dårlig lugt og renser luften.

Tandlægepraksis

 

 

 

Direkte og indirekte lyspanel
til tandlæger.

 

 

 

 

 

 

Moderne lamper og paneler som benytter LED-moduler, fordeler 80% lys på patienten og 20% indirekte lys. (loftlys)

• Yderst elegant design som er fremstillet i aluminiumprofil.

• LED-belysningen har som standard et farvegengivelsesindex på Ra/CRI > 90 og en farvetemperatur
  på 5000K.

• LED-belysningen har minimum 50.000 brændetimer og en strømbesparelse på mellem 50-60%,
  samt høj ydeevne. LED-Produktet er samtidig yderst miljøvenligt, og helt uden tungmetaller.

• Alle komponenter og elektronik er af højeste kvalitet fra Oram, Samsung og Philips.

 

Beskrivelse af panel/lampe:

Det orginale “tandlæge-panel“, special fremstillet til tandlægebelysning, giver en yderst behagelig arbejdsatmosfære for tandlægen. Panelet opfylder alle lovpligtige EU-normer for lysstyrke, lavblænding og perfekt farvegengivelse
(> Ra 90)
Panelet hænges op i stål-wire

Light Care

 

Sundhed gennem lys

Virkningen af lys på menneskets sundhed bliver ofre undervuderet. Dagslyset har mange fysiologiske og psykologiske indvirkninger på alle levende individer. Lyset kan bl.a. aktivere og give os mere energi, fremme koncentrationen og øge vores humør og livskvalitet. Man har grundlæggende et stort behov for lys indenfor pleje og sundhedssektoren. Det gælder for både patienter og personale . I sidste ende har funktionaliteten af belysningen en positiv effekt, for både patienterne og plejepersonalet.

 

Fulddynamisk døgnrytmelys

Eco Systems døgnrytmelys er en løsning i absolut særklasse. Vores produkter står for høj kvalitet, og uden sammenligning med andre produkter på markedet. Alle vore led-produkter er udviklet og produceret i Europa.

Belysningen kan tilpasses individuelt efter patientens behov. Læger, sygeplejersker, plejepersonale, kontorpersonalet m.v., kan alt efter opgave og aktivitet, opnå det optimale lys. En høj lysintensitet uden at blænde, samt perfekt farvegengivelse af belysningen.

 

Til visuelle opgaver som eksempelvis diagnostik og kirurgi, kan lyset tilpasses i styrke og ergonomisk farvegengivelse. Lyset kan samtidig justeres, så lyset passer til den individuelle opgave. På den måde kan lægen eller sygeplejersken få den optimale belysning til at stille den endelige diagnose, eller anvendelse af den optimale lysstyrke og lysfarve under operationen. Det vil på sigt kunne spare tid og menneskeliv, og ville også være med til at kunne nedbringe de lange ventelister i sundhedssektoren.

 

Emotional lysvirkning

Med Eco Systems brug af lysterapi, skabes der en tryg og omsorgsfuld stemning, en hurtigere helingsproces. Ved farvet lys, eller ved brug af dynamisk farveskift, skabes en behagelig stemning for patienten.

Dynamisk farveskift som sker gennem brug af lysterapi, har en helbredende og positiv virkning på mange forskellige sygdomme og sygdomsforløb.

 

Fulddynamisk døgnrytmelys

Uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at der en direkte sammenhæng mellem sollys og trivsel. Dagslys har en positiv virkning på mennesker og er ansvarlig for vigtige biologiske processer. Mangel på dagslys er ofte forbundet med søvnløshed hos patienter, personale og medarbejdere. Søvn-vågen rythmen (circadian systemet), bliver styret af intensiteten af farven i lyset - især de blå komponenter i lyset.

 

Uden dagslys kan produktionen af livsnødvendige hormoner som melatonin og serotonin komme ud af balance. Hvis denne døgnrytme kommer ud af balance, kan patienten føle træthed, nedtrykthed og i værste tilfælde udvikle en depression. På et længerevarende hospitalsophold eller i ældreplejen, gælder det om at give de i forvejen syge og svækkede mennesker, så meget dagslys som muligt.

Ved anvendelse af Eco Systems døgnrytme lys-koncept, skabes der gennem lys en kunstig døgnrytme, som stimulerer vores indre ur og velbefindende.

 

Menneske og miljø

Eco Systems lyskonsept har ikke kun en positiv effekt på omgivelserne. Lyset giver en grad af effektivitet, der indtil for få år siden synes umuligt. Takket være led-lys og ny teknologi, skabes der et maksimalt lysudbytte og et minimalt watt-forbrug. Hvad enten det er nyanskaffelse eller renovering af gammel belysning, forsøger vi altid at finde den bedst tænkelige økonomiske og tekniske løsning til vore kunder.

 

Ved investering af Eco Systems led-produkter, ligger den effektive besparelse på mellem 60-70%. Ved lysstyring (styring gennem wi-fi eller censor) er besparelsen endnu højere.

 

Ud af det totale el-forbrug indenfor hospitalssektoren, ligger forbruget på belysning alene på mellem 22 og 24%. Ved det i forvejen høje energiforbrug i en døgnåben institution, ligger der selvfølgelig også et stort ansvar, rent miljømæssigt. Krav om reduktion af CO2-udslip, stiller store krav til hospitalets energiforbrug og omkring miljø og fremtidige investeringer. For hospitalets daglige ledelse er det yderst vigtigt, at man investerer i den mest optimale, fremtidssikrede og energi rigtige led-belysning.

 

Eco Systems fremtidssikrede led-løsninger er kendetegnet ved lang levetid, lavt strømforbrug og næsten ingen vedligeholdelse. Konceptet tager højde for både økonomi, effektiviteten, funktionelle, biologiske og følelsesmæssige behov hos mennesker.

Døgnrytmelys

 

Lysets biologiske virkning på mennekser.

Mennesker opfatter omgivelserne primært gennem synet. Udover synsopfattelsen bidrager lys meget mere til den menneskellige krop. Lyset styrer alle biologiske processer og bestemmer med skiftende farve i den daglige rytme af dagslyset.

 

Hormonet melatonin har betydelig indflydelse på dagsrytmen. Melatonin produceres i centralhjernens pinealkirtel og styrer mange organiske processer gennem koncentrationen i blodet. Vores handlekraft er direkte knyttet til mængden af melatonin. Er koncentration af melatonin i blodet forhøjet, vil man typisk føle sig træt i dagtimerne. Serotonin dannes i dagtimerne, og reduceres hen under aften, hvor mængden af melatonin øges. Det er denne proces der gør at vi er trætte om aftenen, og friske om morgenen.

 

Hormonet cortisol spiller også en vigtig rolle i vores dagsrytme. Cortisol er grundlaget for vores vågen-fase, hvor vi mennesker kan være aktive og produktive. Melatonin, serotonin og kortisol produktionen styres direkte af den indfaldende lysenergi på nethinden, uafhængig af det faktiske synsforløb.

 

Mere lys i dagtimerne øger cortisol og serotonin niveauet og undertrykker produktionen af melatonin. Det er det der gør, at vi vågner når der er lyst og bliver trætte når der bliver mørkt. Ved at synkronisere menneskets døgnrytme med biologisk effektiv belysning, kan man styre den gode nattesøvn og øge aktivitetsniveauet positivt i dagtimerne. Langtidsstudier i sundhedssektoren kan dokumentere, at terapilys har en betydeligt indflydelse på det enkelte menneskes adfærd.

 

Aktivitetsniveauet og humøret stiger, positive følelser, øget energi og velvære vil give det enkelte menneske en langt højere livskvalitet. Det kan være enten som beboer i ældreplejen, eller i forbindelse med et længere hospitalsophold.

RGB-lys

 

RGB teknologi.

RGB teknologi bruger tre primære farver (red, green, blue). Denne kombination giver os mulighed for at ændre lysfarven konstant. Før en operation, undersøgelse eller svar på resultat af undersøgelse, kan den tilpassede belysning virke beroligende og afslappende på patienten. Ændringen af stemningen i rummet skabes gennem det farvede lys og intensiteten, og vil have en positiv indflydelse på den enkelte patient.

 

Ved hjælp af moderne LED touch paneler skabes farvescenarier efter behov. Grønt lys virker beroligende, gult lys fremmer kreativiteten og violet lys virker stimulerende. Installationen af døgnrytmelys, eksempelvis i et venteværelse før en tumorgrafi undersøgelse, kan modvirke angst og frygt, fremme positive tanker og samtidig reducere patientens frafald og udeblivelse. Denne positive oplevelse vil helt sikkert være med til at nedbringe ventelisterne. Desuden kan farvet lys formidle en særlig behagelig og omsorgsfuld stemning, der positivt, kan være med til at forbedre og fremhæve den enkelte institutions personlige præg.

Styring

Fulddynamisk styring af RGB-lys

DALI Display 7”
DALI drifts og kontrolenheder med display og touchpanel.

 

• Light Management Systems til 2 DALI kredsløb

  (1 modul kan styre op til 128 enheder )

• Installerings, styring og HMI-enhed

• 7 "farve touch screen med 24 bit farvedybde

• Baggrunds/vægbelysning med RGB LED

• Manuel dæmpning via touchskærm eller kontakt

• Manuel eller tidsstyret valg af farvestemningen i lokalet

• Ugedag-kontrol programmering (planlægning/timing)

• Programmering af scenarier, grupper, sekvenser, skemaer

• Optimeret modus for RGB farve belysning/styring

• Software opdatering via Ethernet

• Betjening via webbrowser (Ethernet)

• 2 DALI interfaces og 1 x USB

Kontrolenhed til Dynamisk RGB

Dali-display

Dynamisk RGB-kontrol

Human Centric Lighting / Circadianer Døgnrytmelys

Udover ovenstående grundfunktioner, er det også muligt at skabe stemnings-sekvenser automatisk. Efterfølgende kan forskellige stemnings-sekvenser programmeres, planlægges og integreres i de daglige rutiner. Man kan eksempelvis programmere og oprette en ugeplan i op til 7 daglige rutiner.

 

DALI display giver også mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, at korrigere belysningen og farvetemperaturen med DALI DT8. Afhængigt af det aktuelle tidspunkt på dagen, er lyset rødligt i morgen timerne og blåligt i middags og aften timerne.

 

En anden funktion er at programmere DALI DT8 RGB armaturer og lamper. Displayet giver dig mulighed for at programmere RGB-værdier til forskellige stemninger. Den enkelte stemnings belysning kan gemmes og belysningen vil genskabes, så lys og farveforholdet selv måler, om det er dag eller aften. På den måde kan forskellige farve-stemninger anvendes til forskellige formål.

Dynamisk kontrol-display

Kontrol-display

Eksempel 1: (overvågning af belysningen)
Lamper og belysning kan betjenes og overvåges direkte på touchpanelet. Hver enkelt lampestatus vises på monitoren. Det betyder, at man kan se den enkelte belysnings aktivitetsniveau (tændt/slukket/farvenuance). Denne form for overvågning er især nyttig, når monitoren ikke er i samme rum som belysningen.

 

Eksempel 2: ( stemninger på flere etageplan)

Der kan skabes forskellige scenarier på alle etageplan. På monitoren er de aktuelle lysforhold visualiseret i de enkelte rum .

Belysningen i et rum kan styres via direkte aktivering gennem”touch” kontakten i kontrol-displayet, og belysningen kan styres både centralt eller decentralt.

DALI-Touchpanel

Kontrol

Multifunktionel touchpanel til styring af alt DALI udstyr med en række foruddefinerede funktioner. DALI Touchpanelet gør det muligt f.eks at styre flere lysgrupper. Man kan hente og forudindstille programmere belysnings scenarier, eller få et visuelt overblik og visning af farve og lysstyrke.

 

Fleksibilitet
DALI TouchPanel er fremtidssikret og er udført i et moderne og fleksibel design. Panelet kan let tilpasses enhver situation og kan omprogrammeres og nemt genindstilles til den oprindelige indstilling. Som alle andre comfortDIM moduler er DALI touchpanel ”multimaster capable”, dvs. alle styremoduler kan installeres parallelt i et comfortDIM (lysdæmpnings system).

Montering
Installationen af Eco Systems styrepaneler er hurtig og meget enkel. Dali styrebasen monteres direkte på væggen, eller ved hjælp af en elektrisk boks på væggen. Enheden med touch-panel (og det ønskede baggrundsbillede) er indsat og forankret til baseenheden. Resten styres via Bluetooth.

Bluetooth

DALI Touchpanel Bluetooth 4.0


 
DALI touch-panel med Bluetooth Low
Energi Interface til styring af
DALI systemer med mobile enheder

 Tilslutning og installation

DALI touchpanel Bluetooth 4.0 interface tilsluttes direkte til DALI bus (strømforbrug <4 mA). I DALIkredsen skal der tages højde for en tilstrækkelig forsyning (f.eks DALI PS) til alle DALI moduler. Forbindelsen til DALI terminaler kan let installeres, og er beskyttet mod overspænding (netspænding). DALI touch-panel Bluetooth-modul kan tilsluttes til en stikkontakt.

Adressering og konfiguration

Med DALI-USB-interface kan man ved brug af software-værktøjet "DALICockpit" styre modulet enkelt og ligetil fra pc'en. Under adresserings processen (Random adressering), bliver modulet genkendt og tilført på listen. DALI Cockpit software værktøjet kan let downloades og er kompatible med alle enheder i DALI kredsløbet (standard i alle DALI produkter) Adressering og konfiguration registreres gennem Bluetooth 4,0 Interfaces.

 

For at konfigurere DALI installation med DALI cockpit og DALI USB-interface, kræves der kun et USB-stik. USB-stikket fjernes bagefter, da det ikke skal bruges under funktionen af systemet.

 

Justerbare funktioner

Ved brug af DALI cockpit er det muligt at ændre layoutet i DALI Touchpanel Bluetooth 4.0, til det ønskede udseende. Styringen af DALI kredsløb kan styres via touch-panelet eller via en IOS eller Android mobil enhed. Da Bluetooth-forbindelsen er begrænset til en radius af ca. 10 meter, benyttes modulet fortrinsvis til kontrol af enkelte rum eller zoner. Ét touchpanel er normalt nok til én stue eller lejlighed.

DALI Switch

Kontor og administration

 

 

SBS - „Sick Building Syndrom“

Den luft vi mennesker indånder er yderst vigtig for vores humør og velvære i dagligdagen. I de fleste lokaler og rum belaster afgasningen fra byggematerialer, beton, møbler m.v., ubehagelige lugte som påvirker menneskers velbefindende.
”Sick Building Syndrom” er både privat og på arbejdspladsen, ofte årsagen til vi menneskers alvorlige sygdomme og helbredsproblemer i hverdagen.

 

Vira og bakterier overføres udover den direkte kontakt mellem mennesker, ofte også gennem bitte små dråber der cirkulerer i den omgivende luft i lokalet.
Fin-støv fra printere, afgasning af byggematerialer og møbler kan forårsage hovedpine, allergi eller astma, træthed og andre ubehagelige sygdomme.

 

Fordelen:

HG-Lights® fjerner fuldstændig dårlig lugt og luftforurenende stoffer, såsom vira og bakterier i luften.
Arbejdsmiljøet og effektiviteten blandt medarbejderne bliver væsentligt forbedret, så sygefravær og de dermed forbundne omkostninger reduceres væsentligt.
For staten, den offentlige sektor og det private arbejdsmarked, vil en investering i HG Lights® led-armaturer resultere i en stor omkostningsbesparelse for den enkelte virksomhed, og langt mere raske, glade og motiverede medarbejdere.

Hotel og restaurationsbranchen

 

 

Høje hygiejnekrav til hotel og restaurationsbranchen

Rent indeklima er det vigtigste visitkort for alle eksklusive hoteller og restauranter. HG-Lights® fjerner sikkert, lydløst og ugiftigt, ubehagelige lugte fra køkkener, rygeområder og toiletter. Desuden forhindres spredningen af vira og bakterier i værelser og rum, og giver et langt sundere indeklima for gæsterne.

 

Et praktisk eksempel:

Ved installation af 2 stk. HG-Lights® led-armaturer på et hotel-toilet, var VOC (volatile organic compounds)

forureningen reduceret med mere end 90%.

 

Typiske anvendelsesområder:

• Storkøkkener

• Mødelokaler, konference og fællesrum

• Badeværelser og toiletter

• Ryge og vaskerum

Fødevareindustrien

 

 

Hygiejne har højeste prioritet i fødevareindustrien

Bearbejdning af fødevarer stiller høje krav til egenkontrol og hygiejne indenfor fødevareindustrien. Alle fødevarevirksomheder skal gøre grundig rent ofte - og nogle steder flere gange om dagen. Virksomheden skal sørge for en tilstrækkelig effektiv rengøring og desinfektion af lokaler, inventar, udstyr, arbejdsredskaber m.v. En ren virksomhed har færre problemer med bakterier og virus.

 

Hidtil har problemer med overførsel af bakterier gennem luften, desværre været et stort og uløst problem. Ved anvendelsen af HG-Lights® overfladebehandlede lys i produktions og personale områder, opnås der en ensartet og effektiv løsning på et bedre indeklima og et bakteriefrit område. Udover denne effektive løsning, spares der mellem 60-80% på elforbruget.

 

Typiske anvendelsesområder:

• Svine og oksekødsslagterier

• Bryggerier

• Fjerkræsslagterier

• Korn og foderstoffer

• Alm. produktionsområder m.m.

DALI Switch – Hall-sonsorer

Trådløs forbindelse til DALI systemer, baseret på Hall-sensorer.

Magneter og Hall-sensorer er de vigtigste elementer og giver den optimale feedback. Dette giver samtidig en sikker og høj pålidelighed, ved brug af alle Dali-kontakter.

Ved hjælp den integrerede mikro-controller, kan der fra en position trådløst sendes de ønskede DALI kommandoer.

 

 

 

DALI Switch - dæmpning

Anvendelsen af Hall-sensorer gør det mulig trådløst at dæmpe eller øge lysstyrken i DALI-anlægget.
Udover den normale tænd og sluk funktion, kan panelfunktionen drejes til venstre og højre til finjustering af lysniveauet. Fire drejekontakter under den aftagelige kontakt, gør det muligt at ændre diverse grundindstillinger som farvebalance m.v.

 

 

 

 

 

Dali Switch – holdbarhed

På grund af ”fingertouch” funktionen, undgås problemer som man oplever med mekaniske kontakter. Ved magnet teknologien, reduceres antallet af bevægelige dele til et enkelt styrepanel. Dette fører til høj præcision, mange flere muligheder i én kontakt og minimal slitage.

 

Sikkerhed

Basisenheden har en maksimal tæthed på IP44 (støv/vandtæthed). Da der ikke er nogen kontakt i basismodulet, kan det med 100% sikkerhed anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser.

 

Design

Designet er baseret på den nyeste og mest fremtidssikrede elektronik, lige fra komponenter til den integrerede sensor-styring og panel. Unique design, nem og hurtig betjening, gør det let for personale og andre, at betjene Eco Systems led-belysnings eksklusive og fremtidssikrede løsninger.

 

Montering

På grund af det unikke design og den tynde konstruktion, monteres kontakten let og problemfrit på væggen.

FIND OS

BYVANGEN 65, STENSBALLE

DK-8700 HORSENS

KONTAKT OS

+45 42 72 45 85